Czech English German

www.pppcb.cz

Vážení rodiče,

vzhledem k současné mimořádné situaci je posuzování školních zralostí odloženo do doby, kdy vláda rozhodne o rozvolnění karanténních opatření. Aktuálně přijímáme a evidujeme žádosti k vyšetření školních zralostí vašich dětí a připravujeme se na období, kdy bude možné realizovat vyšetření. Tyto požadavky na vyšetření budeme řešit přednostně. Tímto se omlouváme za případně vzniklé potíže.

 

Z důvodu uvalení karantény jsou všechna pracoviště poradny dnem 16.3.2020 až do odvolání uzavřena.


¨

Pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP) České Budějovice je zřízena jako samostatný právní subjekt formou příspěvkové organizace. Zřizovatelem je Jihočeský kraj.

PPP je školské poradenské zařízení, jehož činnost je vymezena Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

PPP poskytuje služby pedagogicko psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic. Odborní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady, trvale dbají o vysokou profesionální úroveň své práce.

 

Původní www stránky jsou dostupné zde.

 

 

Pracoviště