Czech English German

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Dne 20.4.2020 bude z technickou důvodů uzavřeno pracoviště  Strakonice. Děkujeme za pochopení. 

- Klienti a doprovodné osoby jsou povinni při návštěvě PPP dbát pokynů pracovníků a řídit se aktuálně platným Vládním nařízením. To mimo jiné znamená, že vstup osob do PPP je možný pouze v odpovídající ochraně dýchacích cest a bezodkladné desinfikování rukou při vstupu do příslušného pracoviště.

- V době trvání nouzového stavu jsou všechna pracoviště PPP otevřena pro veřejnost  do 14:00 hod. Děkujeme za pochopení.