Czech English German

www.pppcb.cz

Z provozních důvodů bude pracoviště Tábor a Soběslav dne 16. 11. 2020 uzavřené. V případě potřeby je možné kontaktovat vedoucí pracoviště Mgr. Martinu Královou na tel.: 603 351 153. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

V době trvání nouzového stavu jsou všechna pracoviště PPP otevřena pro veřejnost  do 14:00 hod. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP) České Budějovice je zřízena jako samostatný právní subjekt formou příspěvkové organizace. Zřizovatelem je Jihočeský kraj.

PPP je školské poradenské zařízení, jehož činnost je vymezena Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

PPP poskytuje služby pedagogicko psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic. Odborní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady, trvale dbají o vysokou profesionální úroveň své práce.

 

Původní www stránky jsou dostupné zde.

 

 

Pracoviště