Czech English German

Tábor, Soběslav

kONTAKTY - tábor

Datová schránka: r9mhmeg
Do předmětu prosím napište: Tábor

 

podatelna

Ivana Jilmová

sociální pracovnice

 381 252 851
 602 181 423
 poradna.tabor@pppcb.cz

psycholog

 Mgr. Martina Králová

psycholog - vedoucí pracoviště

 381 211 795
 603 351 153
 martina.kralova@pppcb.cz

PhDr. Miloslava Janoušková

psycholog

 381 214 787
 727 818 723
 miloslava.janouskova@pppcb.cz

Mgr. Jitka Ryplová

psycholog

 381 252 851
 702 242 103
 jitka.ryplova@pppcb.cz

 Mgr. Zdeňka Charbuská

psycholog 

 381 252 851
 702 242 050
 zdenka.charbuska@pppcb.cz

Mgr. Julie Bláhová

psycholog 

 381 252 851
 julie.blahova@pppcb.cz

speciální pedagog

Mgr. Radka Brabcová

speciální pedagog

 381 252 851
 727 818 691
 radka.brabcova@pppcb.cz

Mgr. Radka Cidlíková

speciální pedagog

 381 214 891
 607 134 939
 radka.cidlikova@pppcb.cz

Mgr. Hana Mahdalová

speciální pedagog

 381 252 851
 601 103 151
 hana.mahdalova@pppcb.cz

Mgr. Ivana Míková

speciální pedagog

 381 252 851
 702 242 112
 ivana.mikova@pppcb.cz

metodik prevence

Ing. Monika váchová

METODIK PREVENCE

 724 831 375
 monika.vachova@pppcb.cz

kONTAKTY - soběslav

Datová schránka: r9mhmeg
Do předmětu prosím napište: Soběslav

 

Blanka Musilová

sociální pracovnice

 601 103 150
 blanka.musilova@pppcb.cz

odborní pracovníci

Mgr. Blanka Bradáčová

psycholog

 722 971 961
 blanka.bradacova@pppcb.cz

Mgr. Lenka Novotná

speciální pedagog

 731 841 015
 lenka.novotna@pppcb.cz

Aktuality

-1.1.2021
Pohyb na pracovišti PPP je možný pouze v ochranných rouškách, nutná je desinfekce rukou při vstupu, povolena je pouze jedna doprovázející osoba, která po předání dítěte k vyšetření nemůže setrvávat v rámci pracoviště PPP.

 

-1.6.2021

Podpůrná skupina pro předškoláky s ADHD

Nabízíme předškolním dětem s ADHD a jejich rodičům možnost setkávání, podpory při řešení jejich problémů a hledání cest k jejich zmírnění. Bližší informace – viz přiložený letáček

 

-9.3.2021

Vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provozu speciálně pedagogických center, zde...

 

- 3.3. 2021

Potvrzení nezbytné na cestu mezi okresy, na vyšetření v PPP, ke stažení zde

 

-23.2.2021

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE A KLIENTY

Pracoviště Tábor prochází stavebními úpravami, tudíž při vstupu do PPP budete procházet stavbou. Z výše uvedených důvodů je nezbytné se řídit se pokyny na vývěskách, včetně nutnosti použití výtahu a dbát maximální opatrnosti. Při průchodu stavbou je zodpovědný za dodržování pravidel své bezpečnosti i bezpečnosti nezletilého klienta rodič či doprovázející dospělá osoba. Děkujeme za pochopení a dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

 

-23.2.2021

Uzavření pracoviště tábor 4. - 16. 3. 2021

Z technických důvodů (pracovní úpravy budovy) bude pracoviště Tábor ve dnech 4.-16.3. 2021 uzavřeno.
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

 

-14.10.2020

V době trvání nouzového stavu jsou všechna pracoviště PPP otevřena pro veřejnost  do 14:00 hod. Děkujeme za pochopení

 

- 27.3. 2020

ZPRÁVY Z PROBĚHLÝCH VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Zákonní zástupci dětí, které již byly vyšetřeny, mají možnost zažádat si o zaslání Zprávy z odborného vyšetření a její Přílohy (určena pro školu) prostřednictvím e-mailu. Na základě této žádosti vám budou požadované dokumenty v elektronické podobě zaslány. O možnosti vyzvednutí originálů vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Žádost musí obsahovat vždy:     
jméno a příjmení dítěte  a
dva z následujících údajů        

  • datum narození
  • bydliště
  • MŠ, kterou dítě navštěvuje
  • den vyšetření
  • jméno pracovníka, který dítě vyšetřil

Své žádosti zasílejte na adresu:poradna.tabor@pppcb.czblanka.musilova@pppcb.cz

 

 

AktuÁLNÍ OBJEDNÁVACÍ DOBY

Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu.

Této lhůty se však nemůže dovolávat žadatel, který neposkytuje součinnost  potřebnou ke splnění účelu poradenské služby (např. nedostaví se bez omluvy k vyšetření, atd.).

Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, zejména při ohrožení života a dalších práv žadatele, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.

 

 

 

 

fOTOGALERIe

Zde můžete vkládat obsah...

Zde můžete vkládat obsah...

jAK K NÁM

Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59

pracoviště Tábor

Martina Koláře 2118,

390 02 Tábor

pondělí 
úterý    
středa 
čtvrtek 
pátek          
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 14:00

 

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, Nerudova 59

pracoviště Soběslav

Školní náměstí 56

392 01 Soběslav

pondělí 
úterý    
středa 
čtvrtek 
pátek          
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 14:00

Zde můžete vkládat obsah...