Czech English German

Písek

Aktuality

-14.1.2022

Pracoviště Písek je z důvodu karanténních opatření do 19.1.2022 pro veřejnost uzavřena.

Děkujeme na pochopení a omlouváme se za eventuální komplikace.

 

-1.1.2021
Pohyb na pracovišti PPP je možný pouze v ochranných rouškách, nutná je desinfekce rukou při vstupu, povolena je pouze jedna doprovázející osoba, která po předání dítěte k vyšetření nemůže setrvávat v rámci pracoviště PPP.

 

-9.3.2021

Vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provozu speciálně pedagogických center, zde...

 

- 3.3. 2021

Potvrzení nezbytné na cestu mezi okresy, na vyšetření v PPP, ke stažení zde

 

-14.10.2020

V době trvání nouzového stavu jsou všechna pracoviště PPP otevřena pro veřejnost  do 14:00 hod. Děkujeme za pochopení

 

- 27.3. 2020

ZPRÁVY Z PROBĚHLÝCH VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Zákonní zástupci dětí, které již byly vyšetřeny, mají možnost zažádat si o zaslání Zprávy z odborného vyšetření a její Přílohy (určena pro školu) prostřednictvím e-mailu. Na základě této žádosti vám budou požadované dokumenty v elektronické podobě zaslány. O možnosti vyzvednutí originálů vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Žádost musí obsahovat vždy:     
jméno a příjmení dítěte  a
dva z následujících údajů        

  • datum narození
  • bydliště
  • MŠ, kterou dítě navštěvuje
  • den vyšetření
  • jméno pracovníka, který dítě vyšetřil

Své žádosti zasílejte na adresu: 

 

AktuÁLNÍ OBJEDNÁVACÍ DOBY

Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu.

Této lhůty se však nemůže dovolávat žadatel, který neposkytuje součinnost  potřebnou ke splnění účelu poradenské služby (např. nedostaví se bez omluvy k vyšetření, atd.).

Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, zejména při ohrožení života a dalších práv žadatele, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.

 

 

 

 

fOTOGALERIe

Čekárna-1 patro

kONTAKTY

Datová schránka: r9mhmeg
Do předmětu prosím napište: Písek

podatelna

Mgr. Jaroslava Křivancová

administrativní pracovnice

 

metodik prevence 

Bc. Petr Václavík

metodik prevence  - vedoucí pracoviště 

382 213 387
 702 180 072
 petr.vaclavik@pppcb.cz

 metodik.pisek@pppcb.cz

Úřední dny: PO, ST - 

psycholog

Bc. Anna Pulkrábková, MSc.

psycholog

 

 724 831 376

 anna.pulkrabkova@pppcb.cz

PhDr. Vlasta Hořánková

psycholog

 

 382 213 387
 vlasta.horankova@pppcb.cz

Úřední dny: PO - ST

speciální pedagog

Mgr. Monika Mandovcová

speciální pedagog

 

 724 831 376

 monika.mandovcova@pppcb.cz

Úřední dny: ÚT - 

Mgr. Jana Staňková

speciální pedagog

 

  382 213 387

 jana.stankova@pppcb.cz

jAK K NÁM

Pedagogicko-psychologická poradna pracoviště Písek

Erbenova 722

397 01 Písek

Služby klientům 

pondělí 
úterý    
středa 
čtvrtek 
pátek          
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30

Konzultační hodiny 

pondělí 
úterý    
středa 
čtvrtek 
pátek          
7:15 - 15:15
7:15 - 15:15
7:15 - 15:15
7:15 - 15:15
7:15 - 15:15