Czech English German

Jindřichův Hradec, Dačice

Aktuality

-14.10.2020

V době trvání nouzového stavu jsou všechna pracoviště PPP otevřena pro veřejnost  do 14:00 hod. Děkujeme za pochopení

 

- 19.8. 2020

Od 19.8.2020 jsou vypnuty všechny pevné telefonní linky na pracovišti PPP Jindřichův Hradec. Prosím kontaktujte jednotlivé kolegyně na mobilních telefonních číslech, která jsou uvedena v kontaktech.

 

- 4.6. 2020

Ve dnech 22.6. 2020 až 12.7. 2020 bude z důvodu stěhování uzavřena pobočka. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
 

- 27.3. 2020

ZPRÁVY Z PROBĚHLÝCH VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Zákonní zástupci dětí, které již byly vyšetřeny, mají možnost zažádat si o zaslání Zprávy z odborného vyšetření a její Přílohy (určena pro školu) prostřednictvím e-mailu. Na základě této žádosti vám budou požadované dokumenty v elektronické podobě zaslány. O možnosti vyzvednutí originálů vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Žádost musí obsahovat vždy:     
jméno a příjmení dítěte  a
dva z následujících údajů        

  • datum narození
  • bydliště
  • MŠ, kterou dítě navštěvuje
  • den vyšetření
  • jméno pracovníka, který dítě vyšetřil

Své žádosti zasílejte na adresu: poradnajh@pppcb.cz

 

AktuÁLNÍ OBJEDNÁVACÍ DOBY

Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu.

Této lhůty se však nemůže dovolávat žadatel, který neposkytuje součinnost  potřebnou ke splnění účelu poradenské služby (např. nedostaví se bez omluvy k vyšetření, atd.).

Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, zejména při ohrožení života a dalších práv žadatele, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.

Aktuální čekací dobu: 3-4 měsíce od podání žádosti

 

 

 

fOTOGALERIe - jindřichův hradec

fOTOGALERIe - dačice

kONTAKTY - Jindřichův hradec

Datová schránka: r9mhmeg
Do předmětu prosím napište: J.Hradec

podatelna pro jindřichův hradec

Jana Kurzová, Dis.

sociální pracovnice

 
 721 077 255
 poradnajh@pppcb.cz

psycholog

 

Mgr. Tereza Elian

psycholog - vedoucí pracoviště

 
 602 181 412
 tereza.elian@pppcb.cz

 Mgr. Radka Nováková

psycholog

 
 727 976 579
 radka.novakova@pppcb.cz

Mgr. Eva Pikalová

psycholog


 607 397 295
 pikalova@pppcb.cz

Mgr. et Mgr. Alena Pikhartová, Ph.D.

psycholog

 702 287 647
 alena.pikhartova@pppcb.cz

speciální pedagog

Mgr. Jiřina Havlíková

speciální pedagog

 
 702 248 257
 havlikova@pppcb.cz

Mgr. Petra Kamenická

speciální pedagog

 
 702 248 231
 petra.kamenicka@pppcb.cz

Mgr. Mileva Violová

speciální pedagog

 702 287 415
 violova@pppcb.cz

metodik prevence rizikového chování 

Mgr. Petra Davidová

metodik prevence 

 725 438 733
 metodik.jh@pppcb.cz

kONTAKTY - dačice

Datová schránka: r9mhmeg
Do předmětu prosím napište: Dačice

 

podatelna pro dačice

marcela pokorná

administrativní a spisová pracovnice

Pracovnice poradny – pracoviště Dačice:

Mgr. Jana Kalvodová

psycholog

 724 831 374
 kalvodova@pppcb.cz

Mgr. Dana Vláčilová

speciální pedagog

jAK K NÁM

Pracoviště Jindřichův Hradec
Pravdova 837/II
377 01 Jindřichův Hradec

jAK K NÁM

Pracoviště Jindřichův Hradec - Dačice
Dačice, náměstí Republiky 86/V
380 04  Dačice