Czech English German

Jindřichův Hradec, Dačice

Aktuality

Informace pro Vás připravujeme...

 

 

 

 

AktuÁLNÍ OBJEDNÁVACÍ DOBY

Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu.

Této lhůty se však nemůže dovolávat žadatel, který neposkytuje součinnost  potřebnou ke splnění účelu poradenské služby (např. nedostaví se bez omluvy k vyšetření, atd.).

Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, zejména při ohrožení života a dalších práv žadatele, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.

 

 

 

 

fOTOGALERIe - jindřichův hradec

fOTOGALERIe - dačice

 

kONTAKTY - Jindřichův hradec

podatelna pro jindřichův hradec

Kurzová Jana, Dis.

sociální pracovnice

 384 388 133
 721 077 255
 poradnajh@pppcb.cz

psycholog

 

Mgr. Tereza Elian

psycholog - vedoucí pracoviště

 384 388 133
 602 181 412
 tereza.elian@pppcb.cz

 Mgr. Radka Nováková

psycholog

 384 388 133
 727 976 579
 radka.novakova@pppcb.cz

Mgr. Eva Pikalová

psycholog

 384 388 133
 607 397 295
 pikalova@pppcb.cz

phdr. dana šrámková

psycholog

 384 388 133
 sramkova@pppcb.cz

 

Mgr. vendula přibylová

psycholog

 384 388 133
 vendula.pribylova@pppcb.cz

speciální pedagog

Mgr. Havlíková Jiřina

speciální pedagog

 384 388 133
 havlikova@pppcb.cz

Mgr. Petra Kamenická

speciální pedagog

 384 388 133
 petra.kamenicka@pppcb.cz

Mgr. Violová Mileva

speciální pedagog

384 388 133
 violova@pppcb.cz

metodik prevence rizikového chování 

Mgr. Petra Davidová

metodik prevence 

 725 438 733
 metodik.jh@pppcb.cz

kONTAKTY - dačice

 

podatelna pro dačice

marcela pokorná

administrativní a spisová pracovnice

Pracovnice poradny – pracoviště Dačice:

Mgr. Jana Kalvodová

psycholog

 724 831 374
 kalvodova@pppcb.cz

Mgr. Dana Vláčilová

speciální pedagog

jAK K NÁM

Pracoviště Jindřichův Hradec
Pravdova 837/II
377 01 Jindřichův Hradec

jAK K NÁM

Pracoviště Jindřichův Hradec - Dačice
Dačice, náměstí Republiky 86/V
380 04  Dačice