Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Czech English German

Činnost směrovaná k základním a středním školám

 Vyjádření k dokumentu "V síti"...

Metodika od tvůrců dokumentu zde...

 

Poradenská činnost 

konzultace problému, se kterým klient nebo zákonný zástupce dítěte přichází, příp. další návazné vedení. Dále pomáháme školám či klientům nebo rodičům při zajišťování Individuálního výchovného programu (IVýP). Další konzultační a odborná činnost je také poskytována pedagogům, ředitelům škol, či dalším školským zařízením.


Terapeutická činnost 

práce s klientem nebo skupinou či třídním kolektivem s cílem dosáhnout pozitivních změn při řešení, zmírnění nebo odstranění problémů. V případě terapeutické činnosti se vždy se jedná o dlouhodobý proces.


Prevence rizikového chování 

práce se školními kolektivy, diagnostická práce v rámci třídních kolektivů, aktuální řešení při výskytu šikany ve školách či třídních kolektivech, problematika drog, agresivity, hráčství, poruch příjmu potravy, sebepoškozování, xenofobie, aj. formy rizikového chování.  Dále je poskytována metodická pomoc školám, pedagogům a pedagogickým kolektivů včetně součinnosti při vypracovávání Preventivních programů školy a pomoci při zpracování grantových žádostí.

Metodická činnost 

pomoc při zpracování, realizaci či vyhodnocení preventivního programu školy, projektů a grantů či další vzdělávací činnost pro školy či veřejnost. Dále nastavování funkční a efektivní spolupráce mezi pedagogy, školním poradenským pracovištěm, třídními učiteli, pedagogickým sborem aj..

 

 Interaktivní pdf formulář pro základní a střední školy