Czech English German

Strakonice

Aktuality

-14.10.2020

V době trvání nouzového stavu jsou všechna pracoviště PPP otevřena pro veřejnost  do 14:00 hod. Děkujeme za pochopení

 

- 27.3. 2020

ZPRÁVY Z PROBĚHLÝCH VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Zákonní zástupci dětí, které již byly vyšetřeny, mají možnost zažádat si o zaslání Zprávy z odborného vyšetření a její Přílohy (určena pro školu) prostřednictvím e-mailu. Na základě této žádosti vám budou požadované dokumenty v elektronické podobě zaslány. O možnosti vyzvednutí originálů vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Žádost musí obsahovat vždy:     
jméno a příjmení dítěte  a
dva z následujících údajů        

  • datum narození
  • bydliště
  • MŠ, kterou dítě navštěvuje
  • den vyšetření
  • jméno pracovníka, který dítě vyšetřil

Své žádosti zasílejte na adresu:

 

AktuÁLNÍ OBJEDNÁVACÍ DOBY

Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu.

Této lhůty se však nemůže dovolávat žadatel, který neposkytuje součinnost  potřebnou ke splnění účelu poradenské služby (např. nedostaví se bez omluvy k vyšetření, atd.).

Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, zejména při ohrožení života a dalších práv žadatele, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.

 

 

 

 

fOTOGALERIe

Čekárna-1 patro

kONTAKTY

Datová schránka: r9mhmeg
Do předmětu prosím napište: Strakonice

 

podatelna

jana adámková  

sociální pracovnice - objednávání klientů

 724 831 377
 poradna.strakonice@pppcb.cz

speciální pedagog

Mgr. Eliška Hynková 

speciální pedagog - vedoucí pracoviště

 602 456 686
 eliska.hynkova@pppcb.cz

Po, St - Pá 7:00 - 15:30

Mgr. Karolína Kubíková

speciální pedagog

 721 026 219
 karolina.kubikova@pppcb.cz

Po - St 7:00 - 15:30

Mgr. Alena Miklošová  

speciální pedagog

 721 026 216  
 alena.miklosova@pppcb.cz

Po - St 7:00 - 15:30

psycholog

PhDr. Jaromír Havlík   

psycholog

 721 026 541    
 jaromir.havlik@pppcb.cz

Út - Pá 7:00 - 15:30

Mgr. Jitka Hajnová   

psYcholog

  601 084 170  
 jitka.hajnova@pppcb.cz

metodik prevence

Mgr. Jan Hynek      

metodik prevence

  727 962 263
 metodik.strakonice@pppcb.cz

Po, Út, Pá 7:00 - 15:30

jAK K NÁM

Pracoviště Strakonice

Plánkova 1132

386 01 Strakonice

 

pondělí 
úterý    
středa 
čtvrtek 
pátek          
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30