Czech English German

Prachatice

kONTAKTY

Podatelna

erika klementová

Administrativní a spisová pracovnice

388 313 519
 777 897 109
erika.klementova@pppcb.cz

 

psycholog

Mgr. Vladimír Hettner

Psycholog - vedoucí pracoviště

 388 313 519
 776 313 511
 vladimir.hettner@pppcb.cz

Mgr. Martina Schimová

psycholog

 388 313 519
 702 242 217  
 martina.schimova@pppcb.cz    

Mgr. eva pražáková

psycholog

388 313 519

 eva.prazakova@pppcb.cz

             

 

speciální pedagog

Mgr. Irena Kačerová

speciální pedagog

388 313 519
702 242 370 
 irena.kacerova@pppcb.cz

metodik prevence

Bc.Edita Mečířová Tobi

Metodik prevence

388 313 519
 722 414 531
 metodik.prachatice@pppcb.cz

Aktuality

25.9.2019

Připravili jsme pro Vás tréningový program čtení, určeno pro žáky 2 až 5 třídy.

Zahájení 2.10.2019.

 Tréninkový program čtení „Už vím, co čtu“... určeno pro 2. a 3. třídy

 Tréninkový program čtení „Už vím, co čtu“... určeno pro 4. a 5. třídy

...

5.4.2019...

Olda jde do školy

V současnosti u nás probíhá tréninkový program pro děti od 4 do 6 let „Olda jde do školy“. Jedná se o skupinový program, kde se za pomoci písniček a cvičení rozvíjí motorika (hrubá, jemná, motorika mluvidel) a sociální dovednosti v hravé a zábavné formě. Program podporuje komunikační dovednosti a rozvíjí adekvátní vyjadřování emocí. Děti se učí skupinové spolupráci. Jedná se o akreditovaný program KUMOT od firmy KUPROG CZ s.r.o.

Termínkonání: 16. 2. 2019 – 17. 4. 2019

Čas: 10 lekcí každou středu od 15:00 – 16:00

Místo: Starokasárenská 192, Prachatice (sídlo Portus, Rodinné centrum)

Do budoucna připravujeme:

 

Setkání metodiků reedukace

Termín konání: začátek května 2019

 

„Olda už je ve škole“ – Adaptace programu KUMOT, tentokrát pro děti ve věku od 6 do 8 let, které jsou zároveň již školou povinné

Termín konání: od září 2019

 

Čtení s porozuměním – Skupinový kurz pro školní děti, které mají obtíže ve čtení (10 lekcí).

Termín konání: od října 2019

 

 „Olda jde do školy“ – Druhý běh programu KUMOT pro děti ve věku od 4 do 6 let, které navštěvují mateřskou školu

Termín konání: od února 2020

...

 

 

 

AktuÁLNÍ OBJEDNÁVACÍ DOBY

Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu.

Této lhůty se však nemůže dovolávat žadatel, který neposkytuje součinnost  potřebnou ke splnění účelu poradenské služby (např. nedostaví se bez omluvy k vyšetření, atd.).

Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, zejména při ohrožení života a dalších práv žadatele, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.

 

fOTOGALERIe

Čekárna-1 patro

jAK K NÁM

Pracoviště Prachatice

Zlatá stezka 245

383 01 Prachatice