Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Czech English German

České Budějovice

kONTAKTY

Datová schránka: r9mhmeg
Do předmětu prosím napište: Č.Budějovice

 

PODATELNA

Martina Bosáková

administrativní a spisová pracovnice

 Adriana Vladimíra Jakubcová

administrativní a spisová pracovnice

 
 723 392 134                
 poradna.info@pppcb.cz

 Lucie baumruková, dis.

administrativní a spisová pracovnice

Od 7.45 do 13.30 kontaktujte, prosím, odborné pracovníky emailem s vaším dotazem. V průběhu vyšetření, která jsou v tomto čase realizována, není možné komunikovat telefonicky. Děkujeme za pochopení.

Žádost o vyšetření podejte prosím online ZDE

 

speciální pedagog

mgr. et Mgr. Karolína Soukupová

speciální pedagog

vedoucí pracoviště

 
 601 158 942
karolina.soukupova@pppcb.cz

PhDr. Martina Kolářová

speciální pedagog 

 

 
 777 224 561
 martina.kolarova@pppcb.cz

Mgr. Radka Lacinová

speciální pedagog

 
 602 181 429
 radka.lacinova@pppcb.cz

Mgr. Kristýna Nováková

speciální pedagog


 601 158 943
 kristyna.novakova@pppcb.cz

Mgr. Eva Rychtalíková

speciální pedagog

 
 702 287 403
 eva.rychtalikova@pppcb.cz

Mgr. Monika Molhancová

speciální pedagog

 
725 517 361
 monika.molhancova@pppcb.cz

 

PSYCHOLOG

Mgr. olga faltová

psycholog

 
 702 218 571
 olga.faltova@pppcb.cz

Po - St

Mgr. Barbora Kolaříková

psycholog

 
 601 158 945
 barbora.kolarikova@pppcb.cz

Po, Út

Mgr. Andrea Hadrava Anderlová

psycholog

 
 601 158 946
 andrea.anderlova@pppcb.cz

Mgr. Lenka Kulhavá Vlachová

psycholog


METODIK PREVENCE

Ing. Monika váchová

metodik prevence


724 831 375
 monika.vachova@pppcb.cz

Bc. Pavla Nýdlová

metodik prevence


720 523 448
 prevence@pppcb.cz

Bc. Kristýna Daublebská

metodik prevence

Implementace dlouhodobého záměru Jihočeského kraje 

Mgr. Jana Vonášková Poračanová

Projektový manager

Mgr. EvA KašpárkovÁ

specialista metod výchovy a vzdělávání

AktuÁLNÍ OBJEDNÁVACÍ DOBY

Pořadí poskytnutí poradenské služby (realizace vyšetření) bude určeno odbornými pracovníky v závislosti na charakteru žádosti a organizačních možnostech jednotlivých pracovišť.

Této lhůty se však nemůže dovolávat žadatel, který neposkytuje součinnost  potřebnou ke splnění účelu poradenské služby (např. nedostaví se bez omluvy k vyšetření, atd.).

Ve zvláště naléhavých případech se poskytuje péče bezprostředně po přijetí žádosti.

 

ke stažení

Žádost o vyšetření - klikněte zde!!!

 

Dítě / žák předškolní

 Sdělení MŠ-CB-k žádosti o posouzení školní připravenosti.doc

 Sdělení MŠ-CB 9- 2016.doc

 

Žák navštěvující základní školu

 Interaktivní pdf formulář "Sdělení základní a střední školy", pro vyplnění prosím použijte Adobe Acrobat Reader

Bezplatné stažení Acrobat Reader 

 

Žák navštěvující střední školu

 Osobní dotazník pro žáky střední školy.doc

 Interaktivní pdf formulář "Sdělení základní a střední školy", pro vyplnění prosím použijte Adobe Acrobat Reader

Bezplatné stažení Acrobat Reader 

 Dotazník pro střední školu - k žádosti o vypracování posudku pro uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky.doc

 

žádost o poradenskou službu poskytovanou metodikem prevence

  žádost o službu poskytovanou metodikem prevence.doc

 

Souhlas zákonného zástupce dítěte s poskytováním poradenských služeb metodika prevence pedagogicko-psychologické poradny

 Bc. Pavla Nýdlová

 Ing. Monika Váchová

 

Pro učitele/školy

 Podklady k vyhodnocení poskytování PO

 

fOTOGALERIe

Čekárna-1 patro

jAK K NÁM

Nerudova 59
370 04 České Budějovice

Nerudova 59
370 04 České Budějovice

pondělí 
úterý    
středa 
čtvrtek 
pátek          
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 14:00

  

Vydávaní zpráv klientům pouze v úřední dny PPP ČB

úterý           
středa 
      
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00

 

Ostatní dny vhazujte žádosti do schránky PPP ČB umístěné u vchodu do poradny.