Czech English German

České Budějovice

kONTAKTY

PODATELNA

 Adriana Vladimíra Jakubcová

administrativní a spisová pracovnice

 387 927 154
 723 392 134                
 poradna.info@pppcb.cz

 Marie váchová

administrativní a spisová pracovnice

 387 927 153
 727 962 095
 marie.vachova@pppcb.cz

 

speciální pedagog

Mgr. Karolína Soukupová

speciální pedagog

vedoucí pracoviště

 387 927 168
 601 158 942
karolina.soukupova@pppcb.cz

PhDr. Martina Kolářová

speciální pedagog 

 

 387 927 175
 777 224 561
 martina.kolarova@pppcb.cz

Mgr. Kristýna Nováková

speciální pedagog

387 927 165
 601 158 943
 kristyna.novakova@pppcb.cz

Mgr. Monika Molhancová

speciální pedagog

 387 927 178
 725 517 361

 monika.molhancova@pppcb.cz

Mgr. Radka Lacinová

speciální pedagog

 387 927 173
 602 181 429
 radka.lacinova@pppcb.cz

 

PSYCHOLOG

Mgr. Michaela Veberová

psycholog

387 927 171
 702 218 571
 michaela.veberova@pppcb.cz

Mgr. Lenka Kulhavá Vlachová

psycholog

387 927 170
 601 158 944
 lenka.kulhava@pppcb.cz

Mgr. Andrea Hadrava Anderlová

psycholog

387 927 164
 601 158 946
 andrea.anderlova@pppcb.cz

Mgr. Barbora Kolaříková

psycholog

387 927 176 
 601 158 945
 barbora.kolarikova@pppcb.cz


METODIK PREVENCE

Bc. Edita Mečířová Tobi

metodik prevence

387 927 177
 722 414 531
 edita.mecirova@pppcb.cz

Ing. Monika váchová

metodik prevence

387 927 177
 724 831 375
 monika.vachova@pppcb.cz

Bc. Pavla Nýdlová

metodik prevence

387 927 177
 720 523 448
 prevence@pppcb.cz

Aktuality

10.6.2019 - Omlouváme se  klientům na pracovišti České Budějovice za zhoršený přístup, který souvisí se stavebními úpravami v ulici Nerudova. 

10.6.2019 - Dne 24.6.2019 bude pracoviště České Budějovice z technických důvodů uzavřeno.

 

 

 

 

AktuÁLNÍ OBJEDNÁVACÍ DOBY

Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu.

Této lhůty se však nemůže dovolávat žadatel, který neposkytuje součinnost  potřebnou ke splnění účelu poradenské služby (např. nedostaví se bez omluvy k vyšetření, atd.).

Ve zvláště naléhavých případech se poskytuje péče bezprostředně po přijetí žádosti.

fOTOGALERIe

Čekárna-1 patro

jAK K NÁM

Nerudova 59
370 04 České Budějovice

Nerudova 59
370 04 České Budějovice

pondělí 
úterý    
středa 
čtvrtek 
pátek          
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 14:00

  

Vydávaní zpráv klientům pouze v úřední dny PPP ČB

úterý           
středa 
      
8:00 - 16:30
8:00 - 16:30

 

Ostatní dny vhazujte žádosti do schránky PPP ČB umístěné u vchodu do poradny.