Czech English German

České Budějovice

kONTAKTY

Datová schránka: r9mhmeg
Do předmětu prosím napište: Č.Budějovice

 

PODATELNA

 Adriana Vladimíra Jakubcová

administrativní a spisová pracovnice

 387 927 154
 723 392 134                
 poradna.info@pppcb.cz

 Ing. Eliška Dřínková

administrativní a spisová pracovnice

 387 927 153
 727 962 095
 eliska.drinkova@pppcb.cz

 

speciální pedagog

Mgr. Karolína Soukupová

speciální pedagog

vedoucí pracoviště

 
 601 158 942
karolina.soukupova@pppcb.cz

PhDr. Martina Kolářová

speciální pedagog 

 

 
 777 224 561
 martina.kolarova@pppcb.cz

Mgr. Radka Lacinová

speciální pedagog

 
 602 181 429
 radka.lacinova@pppcb.cz

Mgr. Kristýna Nováková

speciální pedagog


 601 158 943
 kristyna.novakova@pppcb.cz

Mgr. Eva Rychtalíková

speciální pedagog

 
 702 287 403
 eva.rychtalikova@pppcb.cz

Mgr. Monika Molhancová

speciální pedagog

 
725 517 361
 monika.molhancova@pppcb.cz

 

PSYCHOLOG

Mgr. Kristýna marková

psycholog

 
 702 287 505
 kristyna.markova@pppcb.cz

Mgr. Barbora Kojanová

psycholog

 
 702 287 396
 barbora.kojanova@pppcb.cz

Mgr. Barbora Kolaříková

psycholog

 
 601 158 945
 barbora.kolarikova@pppcb.cz

Mgr. Karolína Špačková

psycholog

 
 725 517 374
 karolina.spackova@pppcb.cz

Mgr. Andrea Hadrava Anderlová

psycholog

 
 601 158 946
 andrea.anderlova@pppcb.cz

Mgr. Michaela Veberová

psycholog

 
 702 218 571
 michaela.veberova@pppcb.cz


METODIK PREVENCE

Bc. Edita Mečířová Tobi

metodik prevence


722 414 531
 edita.mecirova@pppcb.cz

Ing. Monika váchová

metodik prevence


724 831 375
 monika.vachova@pppcb.cz

Bc. Pavla Nýdlová

metodik prevence


720 523 448
 prevence@pppcb.cz

Aktuality

-14.10.2020

V době trvání nouzového stavu jsou všechna pracoviště PPP otevřena pro veřejnost  do 14:00 hod. Děkujeme za pochopení

 

 

- 8.5.2020

Rodiče dětí, vyšetřených do 7. 5. 2020, si mohou originály zpráv a doporučení vyzvednout denně od úterý 12. 5. 2020 v čase 8. 30 - 15. 00 na označeném místě v prostorech PPP. Při vstupu respektujte potřebu zvýšených hygienických opatření a použijte dezinfekci.

Objednaní klienti se smějí k vyšetření dostavit v doprovodu pouze jediné osoby (zákonného zástupce), i nadále platí povinnost nosit roušku (a to i v průběhu vyšetření) a také je také potřeba respektovat nutnost zvýšených hygienických opatření (dezinfekce). Prostory čekáren jsou pro veřejnost i nadále uzavřeny, doprovodná osoba musí v průběhu vyšetření opustit prostory PPP.

K podání Žádosti o poradenskou službu využívejte i nadále přednostně elektronickou formu (poradna.info@pppcb.cz) případně poštovní schránku umístěnou u hlavního vchodu. Žádost je možné rovněž zaslat poštou.
 

 

- 27.3. 2020

ZPRÁVY Z PROBĚHLÝCH VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Zákonní zástupci dětí, které již byly vyšetřeny, mají možnost zažádat si o zaslání Zprávy z odborného vyšetření a její Přílohy (určena pro školu) prostřednictvím e-mailu. Na základě této žádosti vám budou požadované dokumenty v elektronické podobě zaslány. O možnosti vyzvednutí originálů vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Žádost musí obsahovat vždy:     
jméno a příjmení dítěte  a
dva z následujících údajů        

  • datum narození
  • bydliště
  • MŠ, kterou dítě navštěvuje
  • den vyšetření
  • jméno pracovníka, který dítě vyšetřil

Své žádosti zasílejte na adresu: karolina.soukupova@pppcb.cz

 

10.6.2019 - Omlouváme se  klientům na pracovišti České Budějovice za zhoršený přístup, který souvisí se stavebními úpravami v ulici Nerudova. 

10.6.2019 - Dne 24.6.2019 bude pracoviště České Budějovice z technických důvodů uzavřeno.

 

 

 

 

AktuÁLNÍ OBJEDNÁVACÍ DOBY

Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu.

Této lhůty se však nemůže dovolávat žadatel, který neposkytuje součinnost  potřebnou ke splnění účelu poradenské služby (např. nedostaví se bez omluvy k vyšetření, atd.).

Ve zvláště naléhavých případech se poskytuje péče bezprostředně po přijetí žádosti.

fOTOGALERIe

Čekárna-1 patro

jAK K NÁM

Nerudova 59
370 04 České Budějovice

Nerudova 59
370 04 České Budějovice

pondělí 
úterý    
středa 
čtvrtek 
pátek          
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 14:00

  

Vydávaní zpráv klientům pouze v úřední dny PPP ČB

úterý           
středa 
      
8:00 - 16:30
8:00 - 16:30

 

Ostatní dny vhazujte žádosti do schránky PPP ČB umístěné u vchodu do poradny.