Czech English German

Prachatice

kONTAKTY

Datová schránka: r9mhmeg
Do předmětu prosím napište: Prachatice

 

Podatelna

erika klementová

Administrativní a spisová pracovnice

388 313 519
 777 897 109
erika.klementova@pppcb.cz

 

psycholog

Mgr. Vladimír Hettner

Psycholog - vedoucí pracoviště

 388 313 519
 776 313 511
 vladimir.hettner@pppcb.cz

Mgr. iveta potiorová

psycholog

 388 313 519
 702 242 217  
 iveta.potiorova@pppcb.cz    

Mgr. eva pražáková

psycholog

388 313 519

 eva.prazakova@pppcb.cz

             

 

speciální pedagog

Mgr. Irena Kačerová

speciální pedagog

388 313 519
702 242 370 
 irena.kacerova@pppcb.cz

metodik prevence

Bc.Edita Mečířová Tobi

Metodik prevence

388 313 519
 722 414 531
 metodik.prachatice@pppcb.cz

Aktuality

-1.1.2021
Pohyb na pracovišti PPP je možný pouze v ochranných rouškách, nutná je desinfekce rukou při vstupu, povolena je pouze jedna doprovázející osoba, která po předání dítěte k vyšetření nemůže setrvávat v rámci pracoviště PPP.

 

-9.3.2021

Vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provozu speciálně pedagogických center, zde...

 

- 3.3. 2021

Potvrzení nezbytné na cestu mezi okresy, na vyšetření v PPP, ke stažení zde

 

-14.10.2020

V době trvání nouzového stavu jsou všechna pracoviště PPP otevřena pro veřejnost  do 14:00 hod. Děkujeme za pochopení

 

- 27.3. 2020

ZPRÁVY Z PROBĚHLÝCH VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Zákonní zástupci dětí, které již byly vyšetřeny, mají možnost zažádat si o zaslání Zprávy z odborného vyšetření a její Přílohy (určena pro školu) prostřednictvím e-mailu. Na základě této žádosti vám budou požadované dokumenty v elektronické podobě zaslány. O možnosti vyzvednutí originálů vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Žádost musí obsahovat vždy:     
jméno a příjmení dítěte  a
dva z následujících údajů        

  • datum narození
  • bydliště
  • MŠ, kterou dítě navštěvuje
  • den vyšetření
  • jméno pracovníka, který dítě vyšetřil

Své žádosti zasílejte na adresu: poradna.prachatice@pppcb.cz

 

 

 

AktuÁLNÍ OBJEDNÁVACÍ DOBY

Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu.

Této lhůty se však nemůže dovolávat žadatel, který neposkytuje součinnost  potřebnou ke splnění účelu poradenské služby (např. nedostaví se bez omluvy k vyšetření, atd.).

Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, zejména při ohrožení života a dalších práv žadatele, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.

 

fOTOGALERIe

Čekárna-1 patro